Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" stało się Administratorem Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z połączeniem spółek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. w Lubinie, z dniem połączenia tj. 30.11.2023r. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. w Lubinie stało się Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielanymi usługami medycznymi. Poniżej znajdują […]

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZNIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJOŚRODEK MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie zawiadamiapacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. wLubinie, że z dniem 30.11.2023r. nastąpiło połączenie obu spółek i CDT MEDICUS przejął całymajątek NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Dotychczasowi pracownicy NZOZ OMP Sp. zo.o. na podstawie art. 23` KP stali się pracownikami CDT […]

Plan połączenia spółki NZOZ OMP sp. z o.o. - ze spółką CDT MEDICUS sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Informujemy o planowanym połączeniu Spółki:Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o.ze Spółką: Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejOŚRODEK MEDYCYNY PRACY Sp. z o.o. Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia") uzgodniono w dniu 12 września 2023 r. pomiędzy: (1) Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru […]

Powrót do strony głównej