Archiwum postów

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem dom izolacji w warunkach domowych

MINISTERSTWO ZDROWIA: ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKUKORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymagahospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy majądodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby […]

Read More
Przyznanie grantu z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu pn. Dostępność PLUS dla Zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 697 711,64 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych Pacjentów będzie mogła m.in.: łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki […]

Read More