Archiwum postów

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" stało się Administratorem Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z połączeniem spółek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. w Lubinie, z dniem połączenia tj. 30.11.2023r. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. w Lubinie stało się Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielanymi usługami medycznymi. Poniżej znajdują […]

Read More
INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZNIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJOŚRODEK MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie zawiadamiapacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. wLubinie, że z dniem 30.11.2023r. nastąpiło połączenie obu spółek i CDT MEDICUS przejął całymajątek NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Dotychczasowi pracownicy NZOZ OMP Sp. zo.o. na podstawie art. 23` KP stali się pracownikami CDT […]

Read More
Plan połączenia spółki NZOZ OMP sp. z o.o. - ze spółką CDT MEDICUS sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Informujemy o planowanym połączeniu Spółki:Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o.ze Spółką: Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejOŚRODEK MEDYCYNY PRACY Sp. z o.o. Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia") uzgodniono w dniu 12 września 2023 r. pomiędzy: (1) Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru […]

Read More
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem dom izolacji w warunkach domowych

MINISTERSTWO ZDROWIA: ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKUKORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymagahospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy majądodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby […]

Read More
Przyznanie grantu z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu pn. Dostępność PLUS dla Zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 697 711,64 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych Pacjentów będzie mogła m.in.: łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki […]

Read More