hello world!
Powrót

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" stało się Administratorem Państwa danych osobowych

Opublikowano: 2023-12-18

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w związku z połączeniem spółek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. w Lubinie, z dniem połączenia tj. 30.11.2023r. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. w Lubinie stało się Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielanymi usługami medycznymi.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danychCentrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Leśna 8
Cele przetwarzaniaŚwiadczenie usług medycznych; objęcie umową opieki medycznej, zarządzanie udzielanymi usługami, dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsługa przekazanych reklamacji, opinii i zgłoszeń, przekazanie materiałów promujących produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania, archiwizowanie danych, ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (np. monitoring wizyjny), realizowanie wniosków dotyczących Twoich praw wynikających z RODO; prowadzenie badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie);
Podstawy prawne przetwarzaniaUdzielanie usług medycznych, realizacja umowy, obowiązek prawny nasz uzasadniony interes; interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, w określonych przypadkach – Twoja zgoda
Prawa związane z przetwarzaniem danychPrawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania
Źródło danychPodmiot dotychczasowo udzielający usług medycznych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. znajdą Państwo pod adresem:

https://cdtmedicus.pl/polityka-prywatnosci


Dlaczego upubliczniono tę wiadomość?


W związku z tym, że spółka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy została połączona z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym "MEDICUS", zgodnie z RODO, musimy poinformować dotychczasowych pacjentów o zmianie administratora danych – czyli podmiotu będącego właścicielem danych.

Od dnia integracji dotychczasowe placówki funkcjonować będą pod wspólną dla klinik specjalistyczny obszaru zdrowia psychicznego marką Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS".Czy muszą Państwo wykonywać jakieś działania?

Nie, wiadomość ma charakter informacyjny i jest wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym "MEDICUS".

Czy mogę się nie zgodzić, żeby Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym "MEDICUS" posiadało moje dane?


Dotychczasowa dokumentacja medyczna zgromadzona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. oraz wszelkie dane osobowe zgromadzone w toku świadczenia usług zostają przejęte przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o. zgodnie z art. 30a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sposób dostępu do Państwa dokumentacji medycznej nie ulegnie zmianie – wniosek o udostępnienie można złożyć bezpośrednio w placówce lub droga telefoniczną pod numerem infolinii: 76 72 82 602.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus dokonując przejęcia spółki, przejęło również odpowiedzialność za Państwa dane, w tym dokumentację medyczną. Kwestia ta precyzowana jest przez przepisy wyżej wskazanej ustawy. Nie jest to kwestia zgody, a odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów.

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: iod@cdtmedicus.pl


Pozdrawiamy,
Zespół Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "MEDICUS"


Powrót