Densytometria kości to ważne badanie diagnostyczne, określające gęstość naszych kości i ich podatność na potencjalne złamania. Informuje nas również o ryzyku osteoporozy, przez co pomaga lekarzowi ocenić ryzyko złamań kości, a w niektórych przypadkach rozstrzyga czy należy rozpocząć leczenie osteoporozy (służy także do oceny skuteczności leczenia).

Przebieg badania:

Densytometria jest badaniem nieinwazyjnym i niebolesnym. Wykonuje się ją za pomocą specjalnego aparatu rentgenowskiego emitującego bardzo małą ilość promieniowania. W oparciu o uzyskane dane określana jest mineralizacja kości, w odniesieniu do norm dla płci i wieku, zawartych w dołączonej bazie danych. Badanie w jednej lokalizacji trwa średnio 2-3 minuty, należy wtedy leżeć nieruchomo.

Badanie densytometryczne wykonywane jest w ramach Poradni Leczenia Osteoporozy:

  • bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty,
  • komercyjnie, na zlecenie Pacjenta.
zdjęcie przedstawiające badanie densytometryczne Pacjentki przez pielęgniarkę na aparacie do badania gęstości kości firmy Norland