hello world!
Powrót

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZNIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJOŚRODEK MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

Opublikowano: 2023-11-30

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie zawiadamia
pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w
Lubinie
, że z dniem 30.11.2023r. nastąpiło połączenie obu spółek i CDT MEDICUS przejął cały
majątek NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Dotychczasowi pracownicy NZOZ OMP Sp. z
o.o. na podstawie art. 23` KP stali się pracownikami CDT MEDICUS Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o
podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 z późn. zm.) Centrum Diagnostyczno -
Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.12.2023r. zabezpieczy udzielanie
świadczeń świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklaracje w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.
w Lubinie, ul. Słoneczna 1 oraz jednostkach zamiejscowych (filiach przychodni).


Informujemy również pacjentów w/w podmiotu o możliwości zmiany wyboru
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ.

Pacjenci NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie mają zapewnioną ciągłość
udzielanych świadczeń przez CDT MEDICUS Sp. z o.o. na dotychczasowych zasadach i przez ten
sam personel medyczny.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.
jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń medycznych od 23.02.1993r.
Świadczy usługi zdrowotne na terenie Lubina, Legnicy, Jawora i Chocianowa oraz dysponuje
szpitalem specjalistycznym w Lubinie i Jaworze.

Zarząd CDT MEDICUS Sp. z o.o.


Powrót