Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00

Nazwa placówki i adres

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Słoneczna 1

59-300 Lubin

Oferujemy:

 • badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne,
 • orzecznictwo lekarskie,
 • badania kandydatów starających się o pozwolenie na broń,
 • poradnictwo dotyczące chorób zawodowych i dolegliwości związanych z pracą,
 • współpracę z pracodawcami na rzecz ochrony zdrowia pracowników,
 • analizę stanu zdrowia pracowników,
 • uczestnictwo w komisjach BHP w zakładach pracy.

Badania wykonujemy na podstawie skierowania wydawanego przez pracodawcę, wydając zaświadczenie dla firmy oraz pracownika.

Badania profilaktyczne pracowników mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy:

 • wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki,
 • okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu dłużej niż 30 dni.

Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy.

Współpracujemy z wieloma firmami w zakresie usług medycyny pracy. Dostosowujemy się do potrzeb pracodawców z różnych dziedzin gospodarki.

Ponadto wykonujemy badania:

 • sanitarno-epidemiologiczne,
 • kierowców: na prawo jazdy, na świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców, osób zatrudnionych w ruchu kolejowym,
 • osób zatrudnionych w klimacie tropikalnym oraz marynarzy,
 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • ubiegających się o pozwolenie na broń,
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Lekarze Medycyny Pracy:

Zdjęcie lekarza Pana Romana Koronowskiego

lek. Roman Koronowski

lek. Jan Mielnikiewicz

lek. Barbara Pratkowiecka

Poradnie specjalistyczne w ramach Medycyny Pracy:

Poradnia Neurologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna

Galeria