O Przychodni

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. (NZOZ OMP Sp. z o.o.) w Lubinie funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 20 lat, początkowo przy ul. Księcia Ludwika, a od 2008 r. przy ul. Słonecznej 1, oferując szeroki zakres usług medycznych, zarówno komercyjnych, jak i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poza siedzibą główną w Lubinie NZOZ OMP Sp. z o.o. posiada Jednostki Zamiejscowe zlokalizowane na terenie Gminy Wiejskiej Lubin w: Raszówce, Szklarach Górnych oraz Siedlcach.

Głównym filarem naszej działalności jest podstawowa opieka zdrowotna, w ramach której opiekujemy się ponad 10 tys. Pacjentów zaoptowanych do naszej placówki w Lubinie lub w Jednostkach Zamiejscowych. Poza podstawową opieką zdrowotną świadczymy również usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m.in. Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Leczenia Osteoporozy, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Rehabilitacyjna), medycyny pracy, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Staramy się spojrzeć na Pacjenta holistycznie i zapewnić mu pełen wachlarz świadczeń, wychodząc poza ramy przyjętych dotychczas schematów, w tym celu wykorzystujemy nowoczesne narzędzia z zakresu telemedycyny (np. e-stetoskopy), bierzemy udział w licznych programach profilaktycznych, a także stosujemy nowoczesne narzędzia diagnostyczne. Zawsze staramy się iść z duchem czasu i być na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku medycznym.

zdjęcie Zespołu pielęgniarek NZOZ OMP w Lubinie w mundurkach niebieska góra, granatowe spodnie

Tworzymy Zespół ludzi ukierunkowanych na Pacjenta, składający się w lekarzy podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów, pielęgniarek, rehabilitantów, rejestratorek medycznych. Przez wszystkie lata naszej działalności wypracowaliśmy sobie stabilną i mocną pozycję oraz rozpoznawalną markę. Wszystko to dzięki ciężkiej pracy całego naszego Zespołu, który choć przez lata się zmieniał, to zawsze stał naprzeciw potrzebom Pacjentów.

Zajmujemy się Pacjentami w każdym wieku i z różnymi schorzeniami, niosąc im profesjonalną pomoc. Dzięki grantowi w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, finansowanego z Funduszy Europejskich, poprawiliśmy dostępność do świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i osłabionych chorobami, osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach, o kulach, osób niewidzących oraz niedowidzących, niesłyszących oraz niedosłyszących. Realizacja projektu, a także działania podjęte poza jego zakresem, pozwoliły zapewnić wysoki poziom opieki nad naszymi Pacjentami, a nasza Przychodnia stała się miejscem przyjaznym i komfortowym dla osób, którym służymy.

Spotkajmy się na Słonecznej!

POWRÓT DO STRONY "O NAS"