Czynna od poniedziałku do piątku
7:00 - 19:00

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), organizowana w ramach NFZ, zapewnia wszystkim osobom uprawnionym, zdrowym i chorym, dostęp do świadczeń medycznych zarówno w przychodni, jak i w domu Pacjenta. By skorzystać z porad, osoba ubezpieczona powinna dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej, składając deklarację.

Udzielane świadczenia zdrowotne, lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne swoim zakresem obejmują medycynę ogólną, rodzinną, chorób wewnętrznych i pediatrii i przyjmują formę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej osoba ubezpieczona ma prawo do swobodnego wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki i położnej.

Lekarz POZ – kieruje procesem leczenia: planuje i realizuje opiekę nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. To do niego Pacjent zgłasza się w razie choroby, na okresowe badania oraz szczepienia ochronne. Jeżeli stan zdrowia Pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wydaje konieczne skierowania.

Pielęgniarka POZ – planuje i realizuje kompleksową opiekę w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Na podstawie zleceń lekarza POZ wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu Pacjenta.

Położna POZ – realizuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, która obejmuje kobiety w każdym wieku. Do jej obowiązków należy edukacja w zakresie planowania rodziny, opieka w okresie ciąży, porodu i połogu nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem oraz opieka w przypadku wystąpienia chorób ginekologicznych.

Poznaj naszych lekarzy POZ:

  Zdjęcie lekarza Pana Romana Koronowskiego
 • lek. Roman Koronowski
 • SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
  LEKARZ MEDYCYNY PRACY
  Zdjęcie lekarki Pani Joanny Koronowkiej
 • lek. Joanna Koronowska
 • SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
  Zdjęcie lekarki Pani Janiny Kubackiej
 • lek. Janina Kubacka
 • SPECJALISTA PEDIATRII
  Zdjęcie lekarza Pana Marka Kubowa
 • lek. Marek Kubów
 • LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
  SPECJLISTA PATOMORFOLOGII
  Zdjęcie lekarki Pani Doroty Matławskiej
 • lek. Dorota Matławska
 • LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
  SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
  Zdjęcie Pani doktor nauk medycznych Olgi Kwas
 • dr n. med. Olga Kwas
 • SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ANGIELOGII
  Zdjęcie lekarki Pani Agaty Pecherczyk
 • lek. Agata Pęcherczyk
 • LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI
  Zdjęcie lekarza Pana Adama Zwolińskiego
 • lek. Adam Zwoliński
 • LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI
 • lek. Marceli Łaszkiewicz
 • LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI

Pielęgniarki i Położne POZ:

 • Mariola Pielecha
 • pielęgniarka środowiskowa
 • Elżbieta Januchta
 • pielęgniarka środowiskowa,
  Jednostka Zamiejscowa w Siedlcach
 • Iwona Pazdur
 • pielęgniarka środowiskowa, Jednostka Zamiejscowa w Raszówce
 • mgr Monika Foryś
 • pielęgniarka środowiskowa, Jednostka Zamiejscowa w Szklarach Górnych
 • Dorota Czajkowska
 • Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • mgr Agnieszka Sieniewicz
 • Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zakres świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Zakres świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

W celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej

Deklaracje wyboru można złożyć:

Stacjonarnie

Można przynieść wypełniony druk do Przychodni lub poprosić poprosić pracownika Rejestracji o jego wydrukowanie.

Dokument można złożyć w NZOZ OMP Sp z o.o. w Lubinie przy ul. Słonecznej 1 lub w Jednostkach Zamiejscowych:

 • Jednostka Zamiejscowa w Raszówce, adres:
  ul. 1 -go Maja 12, 59-307 Raszówka
 • Jednostka Zamiejscowa w Siedlcach, adres:
  Sielce 36, 59-300 Lubin
 • Jednostka Zamiejscowa w Szklarach Górnych, adres:
  Szklary Górne 50, 59-335 Lubin

Deklaracje dostępne do pobrania na końcu strony.

Elektronicznie

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Poniżej znajdą Państwo linki do portalu pacjent.gov.pl oraz do instrukcji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej przez IKP.

Pacjent ma prawo dwa razy w roku bezpłatnie i bez podania powodu zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Dodatkowa, darmowa zmiana jest również możliwa w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • zaprzestania pracy przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną,
 • zamknięcia wybranej przychodni,
 • ukończenia 18 lat,
 • innych przyczyn, niezależnych od osoby ubezpieczonej.

Każda kolejna zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ kosztuje 80 zł.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, Pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza miejscem, w którym złożył deklarację wyboru.

Voucher dla Pacjenta

Każdy Pacjent składający deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej Przychodni otrzymuje od nas voucher do wykorzystania w Dziale Rehabilitacji NZOZ OMP Sp. z o.o. Voucher uprawnia do skorzystania z porady magistra fizjoterapii za symboliczną złotówkę, jest aktywny po trzech miesiącach od daty złożenia deklaracji.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dyżury POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy.

Po godzinie 18:00 do 8:00 dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od marca 2011 r. świadczenia realizowane są w przychodni właściwej według miejsca zamieszkania Pacjenta, jednak może on skorzystać z usługi innej placówki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ (w NZOZ OMP SP. z o.o. informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń) lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu Pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C.), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu Pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla naszych Pacjentów realizowana jest w:

Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie (budynek główny szpitala)
adres: 59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskie-Curie 66
tel: 76 84 60 406

Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie (budynek SOR)
adres: 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6
tel: 76 84 01 600, 76 84 01 690

W przypadku najmłodszych Pacjentów w Regionalnym Centrum Zdrowia zapewniony jest dodatkowy dyżur pediatryczny w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 17:00.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWONA

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ
Świadczenia udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również prywatnie.
Załączniki
Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Deklaracja wyboru lekarza POZ - plik PDF do pobrania 2022-11-20 23:09 360 KB 241
pdf Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ - plik PDF do pobrania 2022-11-20 23:09 356 KB 148
pdf Deklaracja wyboru położnej POZ - plik PDF do pobrania 2022-11-20 23:09 373 KB 147
Powrót do strony głównej