Czynna od poniedziałku do piątku

7:00 - 19:00

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), organizowana w ramach NFZ, zapewnia wszystkim osobom uprawnionym, zdrowym i chorym, dostęp do świadczeń medycznych zarówno w przychodni, jak i w domu Pacjenta. By skorzystać z porad, osoba ubezpieczona powinna dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej, składając deklarację.

Udzielane świadczenia zdrowotne, lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne swoim zakresem obejmują medycynę ogólną, rodzinną, chorób wewnętrznych i pediatrii i przyjmują formę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej osoba ubezpieczona ma prawo do swobodnego wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki i położnej.

Lekarz POZ – kieruje procesem leczenia: planuje i realizuje opiekę nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. To do niego Pacjent zgłasza się w razie choroby, na okresowe badania oraz szczepienia ochronne. Jeżeli stan zdrowia Pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wydaje konieczne skierowania.

Pielęgniarka POZ – planuje i realizuje kompleksową opiekę w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Na podstawie zleceń lekarza POZ wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu Pacjenta.

Położna POZ – realizuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, która obejmuje kobiety w każdym wieku. Do jej obowiązków należy edukacja w zakresie planowania rodziny, opieka w okresie ciąży, porodu i połogu nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem oraz opieka w przypadku wystąpienia chorób ginekologicznych.

Poznaj naszych lekarzy POZ:

Zdjęcie lekarza Pana Romana Koronowskiego

lek. Roman Koronowski

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
LEKARZ MEDYCYNY PRACY
Zdjęcie lekarki Pani Joanny Koronowkiej

lek. Joanna Koronowska

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
Zdjęcie lekarki Pani Janiny Kubackiej

lek. Janina Kubacka

SPECJALISTA PEDIATRII
Zdjęcie lekarza Pana Marka Kubowa

lek. Marek Kubków

LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
SPECJLISTA PATOMORFOLOGII
Zdjęcie lekarki Pani Doroty Matławskiej

lek. Dorota Matławska

LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
Zdjęcie Pani doktor nauk medycznych Olgi Kwas

dr n. med. Olga Kwas

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
DR. N. MED. SPECJALISTA HEMATOLOG
Zdjęcie lekarki Pani Agaty Pecherczyk

lek. Agata Pęcherzyk

LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI
Zdjęcie lekarza Pana Adama Zwolińskiego

lek. Adam Zwoliński

LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI
Zdjęcie lekarki Pani Kateryny Dobruliej

lek. Kateryna Dobrulia

Pielęgniarki i Położne POZ:

Mariola Pielecha

pielęgniarka środowiskowa

Elżbieta Januchta

pielęgniarka środowiskowa,
Jednostka Zamiejscowa w Siedlcach

Iwona Pazdur

pielęgniarka środowiskowa, Jednostka Zamiejscowa w Raszówce

mgr Monika Foryś

pielęgniarka środowiskowa, Jednostka Zamiejscowa w Szklarach Górnych

Dorota Czajkowska

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej

mgr Agnieszka Sieniewicz

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zakres świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Zakres świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

ZOBACZ WIĘCEJ

W celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej

Deklaracje wyboru można złożyć:

Stacjonarnie

Można przynieść wypełniony druk do Przychodni lub poprosić poprosić pracownika Rejestracji o jego wydrukowanie.

Dokument można złożyć w NZOZ OMP Sp z o.o. w Lubinie przy ul. Słonecznej 1 lub w Jednostkach Zamiejscowych:

 • Jednostka Zamiejscowa w Raszówce, adres:
  ul. 1 -go Maja 12, 59-307 Raszówka
 • Jednostka Zamiejscowa w Siedlcach, adres:
  Sielce 36, 59-300 Lubin
 • Jednostka Zamiejscowa w Szklarach Górnych, adres:
  Szklary Górne 50, 59-335 Lubin

Elektronicznie

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Poniżej znajdą Państwo linki do portalu pacjent.gov.pl oraz do instrukcji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej przez IKP.

Pacjent ma prawo dwa razy w roku bezpłatnie i bez podania powodu zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Dodatkowa, darmowa zmiana jest również możliwa w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • zaprzestania pracy przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną,
 • zamknięcia wybranej przychodni,
 • ukończenia 18 lat,
 • innych przyczyn, niezależnych od osoby ubezpieczonej.

Każda kolejna zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ kosztuje 80 zł.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, Pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza miejscem, w którym złożył deklarację wyboru.

Voucher dla Pacjenta

Każdy Pacjent składający deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej Przychodni otrzymuje od nas voucher do wykorzystania w Dziale Rehabilitacji NZOZ OMP Sp. z o.o. Voucher uprawnia do skorzystania z porady magistra fizjoterapii za symboliczną złotówkę, jest aktywny po trzech miesiącach od daty złożenia deklaracji.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dyżury POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy.

Po godzinie 18:00 do 8:00 dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od marca 2011 r. świadczenia realizowane są w przychodni właściwej według miejsca zamieszkania Pacjenta, jednak może on skorzystać z usługi innej placówki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ (w NZOZ OMP SP. z o.o. informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń) lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu Pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C.), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu Pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla naszych Pacjentów realizowana jest w:

Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie (budynek główny szpitala)
adres: 59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskie-Curie 66
tel: 76 84 60 406

Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie (budynek SOR)
adres: 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6
tel: 76 84 01 600, 76 84 01 690

W przypadku najmłodszych Pacjentów w Regionalnym Centrum Zdrowia zapewniony jest dodatkowy dyżur pediatryczny w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 17:00.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWONA

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ
Świadczenia udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również prywatnie.

Cennik usług komercyjnych

SPRAWDŹ NASZ CENNIK
SPRAWDŹ
Powrót do strony głównej