Profilaktyka cukrzycy – „Zdrowa Przyszłość”

NZOZ OMP Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zdrowa przyszłość – profilaktyka cukrzycy”, dzięki czemu przebadamy przesiewowo naszych Pacjentów, a także każdą inną osobę, która będzie chciała skorzystać z projektu.

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • nie mają rozpoznanej cukrzycy typu 2,
  • są w wieku 35-64 lat,
  • są aktywne zawodowo,
  • są zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym oraz nabyciem podstawowych informacji na temat cukrzycy typu 2 oraz jej leczenia,
  • mieszkają w jednym z powiatów subregionu legnicko-głogowskiego woj. dolnośląskiego: powiat głogowski, powiat górowski, powiat legnicki, miasto Legnica, powiat lubiński, powiat polkowicki,
  • chcą wziąć udział w badaniach profilaktycznych, konsultacjach lekarskich, konsultacjach dietetycznych i diabetologicznych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie:

  • spotkania edukacyjne mające na celu nabycie podstawowych informacji na temat cukrzycy typu 2 oraz jej leczenia,
  • zdiagnozowanie cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego poprzez konsultacje lekarskie i badania laboratoryjne,
  • indywidualne konsultacje dietetyczne dla osób z wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2,
  • indywidualne konsultacje dietetyczne i diabetologiczne dla osób ze stanem przedcukrzycowym.

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się, którego grantobiorcą jest Nestor Group.

Powrót do strony "Programy Zdrowotne i Profilaktyka"