Programy Zdrowotne i Profilaktyka

Jako placówka ochrony zdrowia stawiamy na działania profilaktyczne – jesteśmy realizatorem licznych programów finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Lubinie, w tym m.in. program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, program bezpłatnych badań profilaktycznych wczesnego wykrywania osteoporozy u kobiet w wieku 45-65 lat oraz raka prostaty u mężczyzn w wieku od 50 do 65 roku życia, a także program w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych u osób powyżej 55 roku życia. Aktualnie bierzemy udział w programie pilotażowym Ministerstwa Zdrowia („Pilotaż programu E-stetoskop II”) w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej u Pacjentów powyżej 18 roku życia, zakażonych SARS-CoV-2 lub po przebytej chorobie COVID-19 oraz ze współistniejącymi chorobami, a także realizujemy projekt "Zdrowa przyszłość – profilaktyka cukrzycy". Warto zaznaczyć, że wszystkie te działania wdrażamy również w naszych Jednostkach Zamiejscowych, dzięki czemu docieramy do osób zamieszkujących obszary wiejskie.