Dostępność Plus Dla Zdrowia

Dostępność Przychodni

NZOZ OMP Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza Placówka otrzymała grant w wysokości 697 711,64 złotych na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.

Czym jest Program Dostępność Plus dla Zdrowia?

Program ten stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, tj. architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług
i konkurencyjności do potrzeb wszystkich obywateli.

Dlaczego Program Dostępność Plus jest tak ważny?

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji. Są to osoby niesłyszące, niedowidzące, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 mln osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 mln i będą stanowić blisko 30% ludności. Im zatem starsze jest społeczeństwo, tym bardziej takie inicjatywy są potrzebne po to, aby pokazać solidarność z najsłabszymi i wyrównać szanse osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność dotyczy w szczególności:

 • osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach, o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób niewidomych i słabowidzących;
 • osób głuchych i słabosłyszących;
 • osób głuchoniewidomych;
 • osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną;
 • osób starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem;
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ta grupa naszych Pacjentów może m.in.:

 1. łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki (zamontowane zostały automatyczne drzwi wejściowe),
 2. łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych (wprowadzony został elektroniczny system numerkowy, zniwelowane zostały różnice poziomu podłóg pomiędzy korytarzami a gabinetami, gabinety zostały oznaczone tabliczkami z alfabetem Braille’a),
 3. lepiej skomunikować się z personelem Rejestracji (zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, dostępna usługa tłumacza języka migowego online, dostępny system ikonografik do kontaktu alternatywnego z Pacjentem),
 4. skorzystać z nowych sprzętów medycznych w tym dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (leżanki elektryczne, wózki inwalidzkie, podnośniki podłogowe, aparaty tlenowe, spirometry, przenośne aparaty EKG, holtery ciśnieniowe, fotele do pobierania krwi, lampy bakteriobójcze, pulsooksymetry, kardiotokografy, lupy elektroniczne, wagi dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, holtery EKG, mobilne aparaty USG),
 5. skorzystać z nowej strony internetowej, spełniającej wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom osób ze szczególnymi potrzebami. Program Dostępność Plus dla Zdrowia zapoczątkował zmiany w naszej Przychodni, równolegle z realizacją zadań w ramach grantu, rozpoczęliśmy inne działania niezbędne do nadania nam miana placówki dostępnej, w tym m.in. remonty toalet dla Pacjentów i dostosowanie dwóch sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, obniżenie lady rejestracyjnej poprzez dostosowanie jej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub osób o nietypowym wzroście, zamontowanie oznaczeń poziomych dla osób niewidomych lub słabowidzących. Przed nami dalsze działania, bo dostępność to proces, w który z powiedzeniem zaangażowaliśmy się.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w NZOZ OMP Sp. z o.o. w Lubinie.

Pobierz dokument: Procedura-obslugi-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-NZOZ-OMP-SP.-z-o.o..pdf

Więcej informacji o Dostępności znajduje się na stronie:
www.zdrowie.gov.pl/dostepnosc

W przypadku pytań dotyczących dostępności naszej placówki skontaktuj się z naszym Sekretariatem:

mail: sekretariat@omplubin.pl,
tel: 76 84 10 263.

Załączniki
Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami - NZOZ OMP SP. z o.o. - plik PDF do pobrania 2022-08-19 00:37 111 KB 136
Powrót do strony "O nas"