Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Głównym założeniem metody NDT-Bobath jest zapewnienie dziecku z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego wszechstronnego rozwoju psychicznego i fizycznego.

Cele metody NDT-Bobath:

 • normalizowanie napięcia mięśniowego,
 • powstrzymywanie nieprawidłowych odruchów i praca nad wprowadzaniem prawidłowych odruchów,
 • utrwalenie uzyskanych efektów terapeutycznych.

Kiedy warto skorzystać z terapii NDT-Bobath?

W zakres działań rehabilitacyjnych wchodzą zaburzenia i schorzenia, takie jak:

 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej,
 • mózgowe porażenie dziecięce (hemiplegia, diplegia, tetraplegia, postać spastyczna, atotyczna i ataktyczna),
 • choroby genetyczne, w tym Zespół Downa, dystrofie mięśniowe,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • zaburzenia w obrębie stawów, w tym artrogrypoza,
 • deformacje narządu ruchu,
 • choroby metaboliczne,
 • wodogłowie,
 • asymetria ułożeniowa,
 • kręcz szyi,
 • zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • wady stóp,
 • powikłania po złamaniach i urazach,skolioza.

Rehabilitację metodą NDT-Bobath prowadzi mgr Marta Fełeńczak.

Plakat reklamowy rehabilitacji dzieci metodą NDT-BOBATH

Galeria

Kontakt

Nazwa placówki i adres

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

Dział Rehabilitacji

ul. Słoneczna 1

59-300 Lubin

Powrót do strony "Rehabilitacja"