Pacjent, jego opiekun lub inna osoba reprezentująca Pacjenta, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może:

  • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do Zarządu Spółki,
  • w razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Praw Pacjenta,
  • jeżeli naruszenie praw dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
  • skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli uzna, że w wyniku działania lub zaniechania osoby wykonującej zawód medyczny, wyrządzono mu szkodę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Uprzejmie informujemy, że skargę można złożyć do Rejestru Skarg znajdującego się w Sekretariacie NZOZ OMP Sp. z o.o. w Lubinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Skargi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.

Powrót do strony "Dla Pacjenta"