NZOZ OMP Sp. z o.o. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubinie oraz Stowarzyszeniem CEESTAHC, Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych zaprasza na ogólnopolski prozdrowotny program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób wątroby pod nazwą „Zdrowa Wątroba”.

 
 

 

 

Bezpłatne badania w kierunku wykrycia HCV można wykonać w naszej siedzibie głównej w Lubinie przy ul. Słonecznej 1 oraz w naszych Jednostkach Zamiejscowych w Raszówce, Siedlcach i Szklarach Górnych.

Do zakażenia HCV może dojść w trakcie nieprawidłowo wykonanych procedur:

  • zastrzyków,
  • pobrania krwi,
  • zabiegu stomatologicznego,
  • akupunktury,
  • wykonywania tatuaży,
  • stosowania narkotyków dożylnych i donosowych,
  • przekłuwania uszu lub innych części ciała.

Istnieje także ryzyko zakażenia przez kontakty seksualne, jeśli dojdzie do uszkodzenia naskórka lub błony śluzowej.

Wszystkie osoby, u których istnieją wymienione czynniki ryzyka, powinny poddać się badaniu w kierunku zakażenia HCV, gdyż zakażenie to może być skutecznie leczone.

Celem Programu "Zdrowa wątroba" jest:

  • podniesienie świadomości zdrowotnej poprzez edukację w zakresie przewlekłych chorób wątroby i zapobiegnie im, w tym szczególnie na tle zakażeń HBV i HCV,
  • dyskusja w gronie ekspertów i decydentów na temat możliwych działań w profilaktyce chorób wątroby;- wsparcie badań przesiewowych w kierunku HCV.

Choroby wątroby, szczególnie przewlekłe, są istotnym obszarem zdrowia publicznego zarówno ze względów społecznych jak i konsekwencji ich późnych powikłań.

Szacuje się, że w Polsce na przewlekłe choroby wątroby choruje 308–422 tys. osób, natomiast każdego roku z ich powodu umiera ok 6-7 tys. osób. Większość przypadków przewlekłych chorób wątroby spowodowana jest nieprawidłową dietą oraz zakażeniem HCV i HBV. W Polsce umieralność z powodu przewlekłych chorób wątroby utrzymuje się na stałym poziomie i najczęściej spowodowana jest alkoholową chorobą wątroby. Zakłada się, że przyczyną ok. 1/3 z tej liczby zgonów jest alkoholowa choroba wątroby, z możliwym współistniejącym zakażeniem HCV. Śmiertelność z powodu przewlekłych chorób wątroby w Polsce jest ponad dwukrotnie wyższa wśród mężczyzn niż kobiet.

Więcej informacji na temat programu na stronie http://zdrowawatroba.info/

Akcja profilaktyczna trwa od 21 czerwca 2023 r. do wyczerpania testów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach!